Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Η συγκινητική δωρεά των Ελλήνων του Μπουρούντι και της Ρουάντα στους συμπατριώτες τους στην Τανζανία το 1954.
Το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υπήρξε ανέκαθεν πρωταρχικό μέλημα των Ελλήνων της διασποράς, αφού αποτελούσε σημαντική συνιστώσα της πολιτισμικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνείδησης των παροίκων. Αν και η μορφή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, στις κατά τόπους ελληνικές παροικίες, χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, εντούτοις διακρίνεται από ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αναμφισβήτητα, κύριος στόχος της είναι να συνδέσει τα μέλη της παροικίας με την Ελλάδα, μέσα από το τρίπτυχο –ελληνική γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός, καλλιεργώντας και διατηρώντας την εθνική ταυτότητα των επόμενων γενιών.
Εξαιτίας λοιπόν της σπουδαιότητας που είχε η ελληνόγλωσση παιδεία στην διατήρηση της πολιτισμικής εγγύτητας με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, οι περισσότερες ελληνικές κοινότητες της Αφρικής, άλλοτε από τα πρώτα χρόνια της συγκρότησής τους και άλλοτε αργότερα, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της ίδρυσης σχολείων. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό το εγχείρημα απαιτήθηκαν οικονομικοί πόροι οι οποίοι προήλθαν κατά κύριο λόγο από δωρεές των Ελλήνων της εκάστοτε κοινότητας. Κάποιες φορές όμως οι προσφορές ξεπερνούσαν τα όρια της χώρας και αφορούσαν την δωρεά χρημάτων από Έλληνες που διαβιούσαν σε άλλες αφρικανικές χώρες.
 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκινητική δωρεά των Ελλήνων του Burundi και της Ruanda προς τους Έλληνες της Τανζανίας. Συγκεκριμένα, το 1954, η ελληνική κοινότητα Ruanda-Urundi προσέφερε 1000 σελίνια στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας του Dar Es Salam. Αν αναλογιστούμε ότι την συγκεκριμένη περίοδο οι Έλληνες του Burundi δεν είχαν ακόμη δικό τους σχολείο, αντιλαμβανόμαστε ότι η ενέργειά τους ήταν μια αληθινή πράξη πατριωτισμού και εθνικής ομοψυχίας που δυστυχώς σπανίζει στην σημερινή εποχή.  


Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Οι συνέπειες της Γερμανικής πολιτικής στη ζωή των Ελλήνων της Τανζανίας την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

Αν και πολύ συχνά αναφερόμαστε στις πρακτικές που εφάρμοσαν οι Γερμανοί στην Ευρώπη, στην διάρκεια των Μεγάλων Πολέμων, σπάνια αναφερόμαστε στην δράση τους στις αποικίες που είχαν υπό τον έλεγχο τους.
Το 1914 που ξεσπά ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος, οι Γερμανοί  κατέχουν σημαντικά εδάφη στην Αφρική συμπεριλαμβανομένων της Τανγκανίκας, του Μπουρούντι και της Ρουάντας.  
 Την εποχή εκείνη η ελληνική παροικία της Τανγκανίκας που δραστηριοποιείται στην χώρα για πάνω από τρεις δεκαετίες βιώνει τις συνέπειες της γερμανικής πολιτικής. Με την χρήση βίας και εκφοβισμού, υποχρεώνουν τους Έλληνες να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό στις πολεμικές επιχειρήσεις του μετώπου της Ανατολικής Αφρικής. Δεν διστάζουν μάλιστα να σκοτώσουν και συμπατριώτες μας προς παραδειγματισμό των υπολοίπων. Συνάμα προχωρούν στην κατάσχεση των προϊόντων που βρίσκονταν στα ελληνικά καταστήματα. Βέβαια και μετά την ήττα των Γερμανών από τις συμμαχικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν τα προβλήματα των Ελλήνων, καθώς εκμηδενίστηκαν οι καταθέσεις τους ύστερα από τα νομικά τεχνάσματα που επικαλέστηκαν τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί στον έλεγχο των οποίων πέρασε πλέον η Τανγκανίκα. 

                            Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Αναστασίου Κεραμειανίδη~Φάκελος 06~176-178


                              Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Αναστασίου Κεραμειανίδη~Φάκελος 06~176-178

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Η εθνική δράση των Ελλήνων του Ζιμπάμπουε την περίοδο 1912-1915Παρά τις δυσκολίες λόγω της απόστασης από την Ελλάδα, οι δεσμοί της ελληνικής παροικίας του Ζιμπάμπουε με το εθνικό κέντρο παρέμειναν ιδιαίτερα στενοί. Από τα πρώτα λοιπόν βήματά της, η παροικία του Ζιμπάμπουε στάθηκε δίπλα στους αγώνες του ελληνικού έθνους. Καθόλη την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, οι Έλληνες του Salisbury, του  Umtali, του Gwelo ,του Selukwe, του Bulawayo αλλά και άλλων περιοχών, προσέφεραν χρήματα προς τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. 

                                                      The Rhodesia Herald, 1/11/1912Αργότερα, κατά την διάρκεια του Α' Παγκόσμιου πολέμου, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης συνολικά των δυνάμεων των συμμάχων αποκτώντας τον θαυμασμό και την εκτίμηση των Βρετανών.

                                                           The Rhodesia Herald, 22/10/1915
                                                         The Rhodesia Herald, 22/10/1915