Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Οι Έλληνες πρωτοπόροι του Burundi /Les pionniers grecs au Burundi

[GR] Οι Έλληνες πρωτοπόροι του Burundi

Στα τέλη της δεκαετίας ’20, μετά και τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η πολιτική κατάσταση στην Ανατολική Αφρική μεταβλήθηκε. Η ηττημένη Γερμανία απώλεσε τις αποικίες της και το 1919, η Κοινωνία των Εθνών ανέθεσε στο Βέλγιο τη διοίκηση της περιοχής μεταξύ των μεγάλων λιμνών η οποία αποτέλεσε το κράτος της Ruanda-Urundi που ενώθηκε διοικητικά με το βελγικό Congo. Τότε άρχισε ουσιαστικά το πρώτο κύμα της ελληνικής μετανάστευσης στην περιοχή, καθώς κατέφθασαν οι πρώτοι Έλληνες στην Usumbura. Σύμφωνα με τις γραπτές αλλά και τις προφορικές μαρτυρίες, οι πρωτοπόροι της μετανάστευσης κατάγονταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τη Λέσβο και ήταν τα αδέρφια Ακίνδυνος και Κώστας Σημαντήρης, ο Στρατής Θεοδώρου, ο Ναβράμης, ο Παπαζογλάκης, ο Στρατής Μαντζουράνης, ο Ιωάννης Μανιάτης, ο Νίκος Παγίδας, ο Μιχάλης Γάκας και ο Παναγιώτης Αργυρέλλης. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε τον Τάσο Πολυγένη από την Αθήνα, τον Ιωάννη Καλογραία από τη Σάμο και τους Ματθαίο Κωνσταντή, Ιωσήφ Φωτιάδη, Ηλία Δούκα, Ηλία Μιχαλόπουλο και Α. Κωνσταντινίδη
[FR] Les pionniers grecs au Burundi
Après la Première Guerre mondiale, à la fin des années 20, la situation politique en Afrique de l'Est changea. L'Allemagne vaincue perdit ses colonies et en 1919, la Société des Nations confia à la Belgique l'administration de la région entre les Grands Lacs qui constitua l'état du Ruanda-Urundi rattaché administrativement au Congo belge. C’est à ce moment-là que commença essentiellement la première vague d’immigration grecque dans la région pendant qu'arrivaient les premiers Grecs à Usumbura. Selon les témoignages écrits mais aussi oraux, les pionniers de l'immigration furent, pour la grande majorité, originaires de Lesbos. Il y eut les frères Akindynos et Kostas Simantiris, Stratis Theodorou, Navramis, Papazoglakis, Stratis Mantzouranis, Ioannis Maniatis, Nikos Paguidas Panayiotis Argyrellis et Michalis Gakas. Il convient d'ajouter à ceux-ci, Tasos Polygenis d'Athènes, Ioannis Kalograias de Samos, et Matthaios Konstantis, Iosif Fotiadis, Elias Doukas, Elias Michalopoulos et A. Konstantinidis.

Δημήτρης (James) Καργαρώτος, ο πρώτος Έλληνας που έφθασε στη Rwanda μεταξύ 1900-1905.

[GR] Δημήτρης (James) Καργαρώτος, ο πρώτος Έλληνας που έφθασε στη Rwanda μεταξύ 1900-1905.


Ο Καργαρώτος έφτασε αρχικά στη Zanzibar το 1900 και από κει κατευθύνθηκε στην Tanga της Tanganyika (σημερινή Τανζανία). Αργότερα όμως εγκαταστάθηκε στο Nairobi, όπου δούλεψε για μικρό χρόνο διάστημα σε έναν φούρνο. Όταν πληροφορήθηκε για τα αδαμαντωρυχεία που υπήρχαν στο Congo, αποφάσισε να κινηθεί προς τα εκεί. Μαζί με τον Παπαλάσκαρη, που καταγόταν από την Λήμνο, και ένα καραβάνι, έφτασαν στην λίμνη Victoria. Εκεί συνάντησαν τον Ζέρβα που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Εγκαταστάθηκε εκεί ο Καργαρώτος και ασχολήθηκε με το εμπόριο δερμάτων που αγόραζε από τη Rwanda.Επειδή όμως είχε προβλήματα με μέλη της φυλής των Tutsi που κατοικούσαν εκεί και εμπόδιζαν την ελεύθερη μετακίνησή του, ζήτησε να δει τον βασιλιά τους, Yuhi V Musinga, προκειμένου να αποκτήσει την άδεια εμπορικής δραστηριότητας στην Rwanda (περισσότερα στο ‘Οι Έλληνες στο Burundi και τη Rwanda’)
[EN]Dimitris (James) Kargarotos, the first Greek who arrived in Rwanda during 1900-1905.
In 1900, Kargarotos arrived in Zanzibar and then he went to Tanga of Tanganyika (pr. Tanzania). Later he moved to Nairobi, where he worked for a short time period in a bakery. When he was informed of the diamond mines that were in Congo, he decided to move there. Along with Papalaskaris, who came from the island of Lemnos, and a caravan, arrived in Victoria lake. There they met Zervas who were active in the region. Kargarotos settled there and traded leathers. However, since he had problems with members of the Tutsi tribe that lived there and hampered the free movement of Kargarotos, he asked to see their king, Yuhi V Musinga, to take his permit for commercial activity in Rwanda (For more in 'The Greeks in Burundi and Rwanda).

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Για πρώτη φορά η ιστορία των Ελλήνων στο Burundi και τη Rwanda / Pour la première fois, l'histoire des Grecs au Burundi et au Rwanda
[GR] Η περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής και ειδικότερα οι χώρες ανατολικά της λίμνης Tanganyika, όπως το Burundi και η Rwanda, αποτέλεσαν τόπο μετανάστευσης για τους Έλληνες το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Αρχικά για εκείνους που ήδη βρίσκονταν στο γειτονικό βελγικό Congo και αργότερα για αρκετούς συμπατριώτες μας από την Ελλάδα, και κυρίως από τα νησιά Λέσβος και Σάμος. Η παρουσία των Ελλήνων σε αυτές τις δύο μικρές χώρες της Ανατολικής Αφρικής υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, με δράση σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η ιστορία των Ελλήνων συνδέθηκε με τις ευρείες πολιτικές αλλαγές που γνώρισε η περιοχή μετά το 1960 με αποκορύφωμα τη γενοκτονία του 1993. Γεγονότα που σημάδεψαν το ελληνικό στοιχείο και καθόρισαν το μέλλον του.
Η μελέτη, η οποία για πρώτη φορά παρουσιάζει τη δράση της ελληνικής παροικίας του Burundi και της Rwanda, βασίστηκε κατά αποκλειστικότητα σε αρχειακό υλικό, αποτέλεσμα έρευνας σε Ελλάδα και Burundi. Ερευνήθηκαν για πρώτη φορά τα κοινοτικά και προξενικά αρχεία, ενώ η έρευνα ολοκληρώθηκε με συνεντεύξεις από τα μέλη της παροικίας, καθώς και από άτομα που έχουν πια επαναπατριστεί.
Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας του Burundi.
Το βιβλίο διατίθεται από το συγγραφέα Αντώνη Α. Χαλδαίο, κατόπιν επικοινωνίας στο anchald1997@hotmail.com ή στο 6932239610.


[FR]Nouvelle publication - Pour la première fois, l'histoire des Grecs au Burundi et au Rwanda
La région des Grands Lacs d'Afrique et, en particulier, les pays à l'est du lac Tanganyika, comme le Burundi et le Rwanda, constituèrent au premier quart du XXème siècle, un lieu d'immigration pour les Grecs.  Au départ, pour ceux qui se trouvaient déjà au Congo belge voisin et plus tard, pour plusieurs de nos compatriotes venant de Grèce et principalement des îles de Lesbos et de Samos.  La présence des Grecs dans ces deux petits pays d'Afrique de l'est fut particulièrement forte et leur participation active dans chaque secteur de la vie économique et sociale et elle se poursuit encore de nos jours.  L'histoire des Grecs fut liée aux vastes changements politiques que la région a connus après 1960 avec comme point culminant, le génocide de 1993. Evénements qui marquèrent la présence grecque et déterminèrent son avenir.
         L'étude, qui présente pour la première fois l'action de la communauté hellénique du Burundi et du Rwanda, est basée exclusivement sur des documents d'archives, résultat de la recherche en Grèce et au Burundi.  C’est la première fois que les archives communautaires et consulaires ont été consultées. En même temps, des entretiens avec des membres de la communauté hellénique sur place et ceux déjà rentrés définitivement en Grèce ont complété le travail de recherche.
Les bénéfices de la vente du livre seront  reversés à la Communauté hellénique du Burundi.
Le livre est disponible auprès de l'auteur Antoni A. Chaldeos  via son adresse électronique  anchald1997@hotmail.com ou son mobile +30-6932239610