Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

The Greek community in Sudan (19th-21st cen.)

Για πρώτη φορά η ιστορία των Ελλήνων του Σουδάν από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα.


Το βιβλίο αποτελεί εμπλουτισμένη μορφή της διδακτορικής μου διατριβής. Δεν μελετά μόνο εξαντλητικά κάθε πτυχή της ελληνικής παρουσίας στο Σουδάν, αλλά χρησιμοποιεί για πρώτη φορά έναν τεράστιο όγκο αρχείων που βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στο Σουδάν, την Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία και την Αίγυπτο.
Η πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση, διατίθεται από το συγγραφέα Αντώνη Α. Χαλδαίο, κατόπιν επικοινωνίας στο anchald1997@hotmail.com.For the first time, the history of the Greek community in Sudan (19th-21st cen.)
The book is an improved version of my doctoral thesis. Not only does it thoroughly study every aspect of the Greek presence in Sudan, but for the first time it takes advantage of an extensive number of archives which are located in public and private collections in Sudan, Greece, Great Britain and Egypt.
The luxury, hardcover publication is available by the author Antonis A. Chaldeos (Email: anchald1997@hotmail.com / Cell phone : 00306932239610)

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

The Greeks of Africa raise money for the homeland during the WWII.


The Greeks of Egypt, Sudan, South Africa, S.Rhodesia (Zimbabwe), Belgian Congo, Gold Coast (Ghana), Portuguese East Africa (Mozambique), Nigeria and Nyasaland (Malawi) raise money for the relief of the Greeks during the WWII.