Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

The Greeks of the Rhodesian Railways Co


(Abstract from the book- The Greek community in Mozambique)

In 1892, many Greeks worked for the implementation of the railway line which would connect Beira to Salisbury (Rhodesia). Their presence was crucial to the completion of the railway because of their expertise and their prior experience in similar projects both in Asia Minor and Egypt. Upon completion of the railway works in 1899, many Greeks worked for the railway company as stokers, auditors and technicians.

The Greek shipping agencies of Mozambique


(abstract from the book ‘The Greek community in Mozambique’)

Because of the significant trade that was handled by the ports of Beira and Lourenço Marques in Mozambique, a few Greeks worked as ship chandlers serving also the Greek merchants that were located in Rhodesia and the Nyasaland.
In Beira, two of the most important agencies were that of Theodoros Spinarolis and Pantelis Sanianos (Marperita).
In Lourenço Marques, there were many shipping agencies such as the ‘Agência Apollon Empresa Nacional de Comercialização Sarl – Enacomo’ of Christos Kliaris and Panagiotis Melandinos, the ‘Fornecedora de Navios Limitada – Atlas’ of Elias Hatzis, John Antonopoulos, John Giannouris, Anthony Michaletos, John Michaletos. One of the most important agencies was the ‘Lojas Francas de Moçambique EE – Interfranca’ of Nikolaos Kasimatis. Finally, it was the ‘Sociedade Fornecedora de Navios Limitada-Neptuno’, which was the result of the collaboration of Nikolaos Kasimatis, Michael Perantonakis, the company ‘Apollon’ and the company ‘Aeromar’.Οι Έλληνες του Burundi στα χρόνια της γερμανικής διοίκησης (1896-1918)


(απόσπασμα από το βιβλίο ‘Οι Έλληνες στο Burundi και τη Rwanda’)

Το 1899, οι Γερμανοί ίδρυσαν στρατιωτικό φυλάκιο στο χωριό Usumbura, το οποίο εξελίχθηκε σε πρωτεύουσα του Burundi. Στα τέλη της δεκαετίας ’20, κατέφθασαν οι πρώτοι Έλληνες στην Usumbura. Οι πρωτοπόροι της μετανάστευσης ήταν τα αδέρφια Ακίνδυνος και Κώστας Σημαντήρης, ο Μιχάλης Γάκας και ο Τάσος Πολυγένης.
To 1911, o Τάσος Πολυγένης εγκαταστάθηκε στην Gitega, όπου συνάντησε τον Ακίνδυνο και τον Κώστα Σημαντήρη. Το 1915 ο Πολυγένης συνελήφθη από τους Γερμανούς και ένα χρόνο αργότερα, όταν οι Βέλγοι εισέβαλλαν στη Γερμανική Ανατολική Αφρική, τον απελευθέρωσαν. Τo 1917 συνεταιρίστηκε με τον Ακίνδυνο Σημαντήρη και ασχολήθηκε με το εμπόριο και την τροφοδοσία του στρατού.

[FR] Les Grecs du Burundi dans les années de l'administration allemande (1896-1918)
(Extrait du livre "Les Grecs au Burundi et au Rwanda”)

En 1899, les Allemands établirent un poste de police dans le village d'Usumbura qui devint plus tard la capitale du Burundi. À la fin des années 20, les premiers Grecs arrivaient à Usumbura. Les pionniers de l'immigration il y eut les frères Akindynos et Kostas Simantiris, Michalis Gakas et Tasos Polygenis.
En 1911, Tasos Polygenis ensuite à Gitega où il rencontra Akindynos et Kostas Simantiris. En 1915, Polygenis fut arrêté par les Allemands et libéré un an plus tard, quand les Belges envahirent L'Afrique allemande orientale. En 1917, il s’associa à Akindynos Simantiris et s'occupa de commerce et de distribution de vivres à l'armée.