Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Οι Έλληνες του Burundi δίνουν καταφύγιο σε πρόσφυγες από την Ελλάδα στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου

(το απόσπασμα προέρχεται από την υπό έκδοση μελέτη με θέμα την ελληνική παροικία τ Burundi και της Rwanda)


Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο το Congo όσο και το Burundi φιλοξένησαν σχεδόν 3.000 πρόσφυγες από την Ελλάδα, οι οποίοι μέσω Αιγύπτου κινήθηκαν νοτιότερα. Η βελγική διοίκηση δημιούργησε κέντρα διαμονής και περίθαλψης των προσφύγων, ενώ ο Εμμανουήλ Αναγνωστόπουλος[1], ορίστηκε γενικός επίτροπος, υπεύθυνος για τους Έλληνες. Ως αποτέλεσμα, την περίοδο 1942-1945, διέμεναν στην Kitega και στην Bujumbura του Burundi μερικές εκατοντάδες Ελλήνων προσφύγων. 
       Παρόλο το μικρό της δημογραφικό εκτόπισμα, η τοπική ελληνική παροικία βοήθησε τους συμπατριώτες της. Μάλιστα, μετά το τέλος του πολέμου αρκετοί από τους πρόσφυγες παρέμειναν στο Burundi για να εργαστούν ή να παντρευτούν με μέλη της τοπικής ελληνικής παροικίας.                                     Η ελληνική παροικία του Burundi την περίοδο 1941-1945 

                                         Προσφυγικοί καταυλισμοί στο Burundi την περίοδο 1941-1945                                       Προσφυγικοί καταυλισμοί στο Burundi την περίοδο 1941-1945

[1] Lerberghë, Μ., Les réfugiés grecs au Congo Belge (1942-1945), Bruxelles, 1947 και Lederer, A., L'odyssée des réfugiés grecs au Congo pendant la deuxième guerre mondiale, Bulletin Séance, Acad. r.Sci. Outre-mer, 1981, Vol.27, Nr.3, σσ. 315-330.